Lektorid: Kalevi Kull ja Asko Lõhmus
Teema: Koostööst looduses
(mp3) (ram)

Looduses on kõik tasakaalus. Elu lõppematu ringkäik, milles kõigil on oma osa – taimedel, puudel, putukatel, seentel... Kivid ja muld; vihm ja päike. Kuidas selline orkester nii hästi kokku kõlab? Suured saladused, mida inimene ei oska esimese hooga näha ega taibata. Vana mets kui harmoonia võrdkuju.
Muusika: Maimu Jõgeda "The Circle"
Salvestatud Külaülikooli sügiskoolis, Valtu Seltsimajas septembris 2021
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.35
Ööülikool 2022

Lektor: Indrek Vainu
Teema: Kohanemine tulevikuga
(mp3) (ram)

Tsivilisatsiooni tulevik on tume: kliimakriis, liikide väljasuremine ja elupaikade kadu, unistus lõpmatust majanduskasvust piiratud ressurssidega planeedil, enesehävituslik rohepesu...
Kuidas aga kohaneda tulevikuga, milles progress viib hävingusse? Kogu seda pidu peetakse vahenditest, mis on võetud laenuks meie Maalt ja meie lastelt. Hirm saabuva globaalpohmeluse ees sunnib ärevuse vaigistamiseks aina rohkem tarbima ja tegude tagajärgi eitades edasi elama (loe: surema). Kõige eelneva valguses -  võimalustest kohaneda tulevikuga, enese ja maailmaga rahu tegemisest ning ellujäämisest, kui kõik teised on valinud väljasuremise.
Muusika: Tõnis Leemets "Kuu päev"
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.04
Ööülikool 2022

Lektor: Kristjan Piirimäe
Teema: Koostöö evolutsioonist
(mp3) (ram)

Kristjan Piirimäe analüüsib, kas inimene sünnib hea või kurjana. Ta leiab, et prantuse filosoof Jean-Jacques Rousseau oli inimese headuse osas liiga optimistlik. Inglise loodusteadlane Charles Darwin ja tema järglased avastasid, et inimene on loomult hoopis isekas. Meie koostöövõime aluseks on hoopis loomupärane tung teistelt heategusid nõuda.
Loeng on salvestatud Kehtna valla Külaülikoolis.
Muusika: Jakob Juhkam "Dorpati katustel"
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 48.09
Ööülikool 2022

Lektorid: Helin Haga ja Iida-Leena Materasu
Teema: Austav vanemlus ja enesejuhitud õpe
(mp3) (ram)

Last väärikalt austav, kuulav, kaasav ja arvestav vanemlus ning seda toetav haridus ei ole maailmas uued nähtused, kuid 21. sajandil on need üha enam esile kerkimas. Kuna austav vanemlus põrkub traditsioonilise hierarhilise koolisüsteemiga, mis on ajale jalgu jäänud, otsivad lapsevanemad üha enam alternatiive, mis nende väärtussüsteemiga sobituks.
Muusika: Robert Jürjendal, Born of Time
Loeng on salvestatud Enesejuhitud õppe ja demokraatliku hariduse suvekoolis Saaremaal, Kaarmas juulis 2021
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Joosep Matjus, Katri Rannastu ja Külli Tüli /
Pikkus: 50.00
Ööülikool 2022

Lektor: Tiia Toomet
Teema: Vanaduse võlud
(mp3) (ram)

Inimese elukaar, 4. saade:
Vanadus on inimese elukaare lahutamatu osa, nagu ka lapsepõlv, noorus ja täisiga. Vanadust ei tohi maha salata ega tühistada, vaid tuleb (nagu kõiki teisigi eluperioode) täiega läbi elada koos selle heade ja halbade külgedega.
Räägime suhtumisest vanadusse ja vanadesse inimestesse erinevates kultuurides ja erinevatel ajastutel ning vaatleme oma isiklikku vanaks inimeseks olemise kogemust, nii üleüldse kui praeguses Eesti riigis konkreetselt.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.58 (teksti lõpp 49.41)
Ööülikool 2022

Lektor: Ülar Ploom
Teema: Täiskasvanu
(mp3) (ram)

Inimese elukaar, 3. saade:
Mis juhtub siis, kui miski on täis kasvanud. Kui vili on täis kasvanud, näiteks. Ja kus on see piir, mille puhul saadakse täiskasvanuks. Ja ehk ei saagi tegelikult kunagi täiskasvanuks saada, lõplikult. Aga võib-olla saab, ehkki mitte lõplikult. Ja see seonduks ikkagi Teisega, tervikuks saamisega Teisega ja nende probleemidega.
Et siis poolikuse tunne ja terviku ihalus ja teadmine samas, et see saab olla pigem püüdlus, ehkki fantastilisi hetki on ka. Kui moodustub justkui ring.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.20
Ööülikool 2022

Lektorid: Grete Arro ja Kati Aus
Teema: Teismelisus
(mp3) (ram)

Inimese elukaar 2. saade:
Ühiskonna arengutaset võiks hinnata mitte ainult selle järgi, kuidas ta suhtub oma vanuritesse ja lastesse, vaid ka selle järgi, kuidas ta suhtub oma teismelistesse. Teismelisus – mis selle mõiste taga tegelikult on? Vahel kuuleme öeldavat lauset „Ära käitu nagu pubekas!” – ehkki me kõik oleme teismeea läbinud, ometi suudame sellesse perioodi suhtuda halvustavalt. Kuidas kogeda teismelisust nii, et sellest tuleks midagi suurt ja uhket, selle asemel, et olla häbitunde pillerkaar või suisa pikaajaliste halbade tagajärgedega periood.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.24 (teksti lõpp 49.08)
Ööülikool 2022

Lektor: Aaro Toomela
Teema: Laps
(mp3) (ram)

Inimese elukaar, 1. saade:
Inimeseks ei sünnita, inimeseks saadakse. Lapseks olemist ehk lapsepõlve võib määratleda kui inimeseks saamise perioodi. Inimeseks saamise protsess on psüühika, s.t mõistuse ja vaimu kujunemise ja muutumise protsess, mis on võimalik ainult erilises, inimlikus arengukeskkonnas. Seega on lapseks olemise sisu määratud sellega, millises keskkonnas keegi areneb. Samas aga ei ole keskkond objektiivne, keskkond on psüühilises mõttes tõlgenduse, enda isiklike kogemuste mõtestamise tulemus. Nii saavad inimesed „samas” keskkonnas kujuneda väga erinevateks. Ja vastupidi.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.50 (teksti lõpp 49.34)
Ööülikool 2022

Lektor: Monika Luik
Teema: Kangelase teekond
(mp3) (ram)

Kangelase müüt on aegade algusest olnud inimsuse saatja. Müütides ja muinasjuttudes on kangelase eesmärk leida aare tema erinevates vormides – olgu selleks siis materiaalne varandus, printsessi armastus, eriline sõrmus, kuldmuna, elueliksiir vms. Psühholoogiliselt on need metafoorid enda tõeliste tunnete ja unikaalse potentsiaali kohta. See on juhis iseendaks saamiseks, mis, nagu müüdid meile jutustavad, on üks igavesti keeruline ja ohtusid täis teekond. Kuidas aitavad kangelaslood meil võtta vastutust oma saatuse eest ning seista silmitsi sisemiste deemonitega?
Muusika: Paolo Angeli seade Björki loost "Unravel"
Toimetaja: Hedi Rosma / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.22 (teksti lõpp 49.06)
Ööülikool 2022