Lektorid: Anna Hints ja Liis Kuresoo
Teema: Loodus kui pelgupaik
(mp3) (ram)

Koostöö hoiab inimühiskondi, aga ka metsa, kus puud saavad suhelda ja üksteist abistada läbi seeneniidistiku. Mida rohkem märkame elu peenekoelist koostööd ning eripalgelisust, seda hõlpsam on meil näha ja leida ka pelgupaiku, nii looduses kui iseendis.
Vestlus on salvestatud 2022. aasta juulis Palupõhjas Eestimaa Looduse Fondi suvekoolis ja puisniidu niitmise talgutel.
Muusika: Liz Wirestring (Liis Viira) "Through the Shiny Forest" kogumikult "Vahelüli"
Toimetajad: Mart Zirnask ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.01
Ööülikool 2022