Lektor: Elo Liiv
Teema: Pealisülesanne
(mp3) (ram)

Muusika: Sigur Ros "Straumnes"
Loeng on salvestatud 31. juulil Triigi Filharmoonias
Toimetaja: Lisete Velt / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 48.23
Ööülikool 2019