Lektor: Erkki-Sven Tüür
Teema: Igapäevastest asjadest
(mp3) (ram)


Toimetajad: Joonas Hellerma ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli /
Pikkus: 52.46 (teksti lõpp 45.42)
Ööülikool 2012

Lektorid: Erkki-Sven Tüür ja Jaanus Rohumaa 
Teema: Pealisülesanded
(mp3) (ram)

Toimetaja: Jaan Tootsen  /  Heli: Külli Tüli  /  Pikkus: 51.13 
Ööülikool 2005