Lektor: Grete Arro
Teema: Miks maailm meie omailma ära ei mahu?
(mp3) (ram)

Muusika: Andres Lõo albumilt "Unemana LP"
Loeng on salvestatud Eestimaa Looduse Fondi suvekoolis ja
heinaniitmistalgutel Palupõhjas
Toimetajad: Mart Zirnask ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli /
Pikkus: 50.35 (teksti lõpp 49.20)
Ööülikool 2020