Lektorid: Helin Haga ja Iida-Leena Materasu
Teema: Austav vanemlus ja enesejuhitud õpe
(mp3) (ram)

Last väärikalt austav, kuulav, kaasav ja arvestav vanemlus ning seda toetav haridus ei ole maailmas uued nähtused, kuid 21. sajandil on need üha enam esile kerkimas. Kuna austav vanemlus põrkub traditsioonilise hierarhilise koolisüsteemiga, mis on ajale jalgu jäänud, otsivad lapsevanemad üha enam alternatiive, mis nende väärtussüsteemiga sobituks.
Muusika: Robert Jürjendal, Born of Time
Loeng on salvestatud Enesejuhitud õppe ja demokraatliku hariduse suvekoolis Saaremaal, Kaarmas juulis 2021
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Joosep Matjus, Katri Rannastu ja Külli Tüli /
Pikkus: 50.00
Ööülikool 2022