Lektor: Lauri Kitsnik
Teema: Tõlkes kaduma läinud
(mp3) (ram)

Toimetaja: Andri Luup ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli /
Pikkus: 50.35 (teksti lõpp 49.20)
Ööülikool 2008