Lektor:  Lembit Peterson ja Joonas Hellerma
Teema: "Rabakõnelus" ehk elu ja loomingu
              põhiküsimused
(mp3) (ram)


Toimetaja: Joonas Hellerma ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 48.00
Ööülikool 2011

Lektorid: Lembit Peterson ja Tõnu Õnnepalu
Teema: Sissejuhatus Paul Claudel'i juurde
(mp3) (ram)

Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.52 (teksti lõpp 49.35)
Ööülikool 2009

Lektorid: Lembit Peterson, Toomas Paul,
                 David Vseviov
                 Vestlusringi juhib Anu Lamp
Teema: Ajatus luubis
(mp3) (ram)


Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.14
Ööülikool 2008 

Lektor: Lembit Peterson
Teema: Pealisülesanded
(mp3) (ram)


Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 51.47 (teksti lõpp 50.45)
Ööülikool 2005