Lektor: Tiia Toomet
Teema: Vanaduse võlud
(mp3) (ram)

Inimese elukaar, 4. saade:
Vanadus on inimese elukaare lahutamatu osa, nagu ka lapsepõlv, noorus ja täisiga. Vanadust ei tohi maha salata ega tühistada, vaid tuleb (nagu kõiki teisigi eluperioode) täiega läbi elada koos selle heade ja halbade külgedega.
Räägime suhtumisest vanadusse ja vanadesse inimestesse erinevates kultuurides ja erinevatel ajastutel ning vaatleme oma isiklikku vanaks inimeseks olemise kogemust, nii üleüldse kui praeguses Eesti riigis konkreetselt.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.58 (teksti lõpp 49.41)
Ööülikool 2022