Lektor: Tõnu Viik
Teema: Internet ja inimene
(mp3) (ram)

Muusika: Eonis
Salvestatud Külaülikoolis, Valtu Seltsimajas
Toimetaja: Lisete Velt / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.22
Ööülikool 2018

Lektor: Tõnu Viik
Teema: Eksistents ja kogemus
fenomenoloogilises vaatluses
(mp3) (ram)

Toimetajad: Joonas Hellerma ja Jaan Tootsen   /   Heli: Külli Tüli   /   Pikkus 51.05
Ööülikool 2013

Lektor: Tõnu Viik
Teema: Hegel ja vaim
(mp3) (ram)

Küsib: Joonas Hellerma
Toimetajad: Joonas Hellerma ja Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus 45.22
Ööülikool 2013

Lektor: Tõnu Viik
Teema: Õnne mõttest
(mp3) (ram)

Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.35
Ööülikool 2008