Leia Ööülikooli taskuhääling uuesti üles enda lemmikust äpist

ERRi ja Ööülikooli koostöö lõppemisest

Aastatel 2000–2022 valminud Ööülikooli saadete õigused kuuluvad ERRile. Ööülikooli sarja nimeõigus, kaubamärk, kuulub selle sarja autorile Jaan Tootsenile. Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi vahendusel on Ööülikooli varasemad saated kenasti kättesaadavad. Ja uued saated on kättesaadavad siit samast Ööülikooli platvormilt. Samuti oleme pakkunud võimalust avaldada neid uusi loenguid ka Rahvusringhäälingu kanalites, aga see pakkumine on hetkel tagasi lükatud.

Jaan Tootsen: Mina ei ole mingil kombel tülis ERRiga, olen endiselt Eesti Rahvusringhäälingu patrioot. ERRis on möödunud suurepärased loomeaastad imeliste töökaaslaste keskel. Erimeelsus on olnud ainult mõne inimesega, kes on praegu Rahvusringhäälingus juhtival kohal otsustajad. Tihti on küsitud, miks katkes Ööülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöö. Lühidalt vastates: kaubamärgivaidlus. Püüan siinkohal vastata ERRi praeguse juhatuse väidetele nii lühidalt kui võimalik.

ERR: Ööülikooli kaubamärgi kuulumine Jaan Tootsenile on probleem

Ööülikooli sarja nime ja kontseptsiooni mõtlesin ma välja juba ülikooli ajal, esimesed Ööülikooli loengud salvestasime aasta enne minu Eesti Raadiosse tööle tulemist. Kindlasti on Ööülikool pretsedent – palju suurem nähtus kui üks saatesari raadios. Ärme karda pretsedente – need rikastavad elu. Ei ole seda kaubamärgiõigust kusagil tahtnud välja tuua, senised ringhäälingu juhatused on seda vaikimisi teadnud ja ei ole sellest probleemi teinud. Esimest korda registreerisin Ööülikooli kaubamärgi 2003. aastal, s.o juba kakskümmend aastat tagasi. Leppisime ERRi juhatusega kaks aastat tagasi kokku, et ma lahkun ERRi koosseisust, kuid kaubamärk jääb mulle ning jätkan koostöös Raadioteatriga oma firma Aadam ja pojad alt ERRile saadete tegemist. Selle kinnituseks on ametlik tootmisleping. Kordan: ERRi juhatus oli sellega nõus. Koostöö kestis kuni eelmise aasta sügiseni, kui korraga hakati mulle ette heitma antud kaubamärgi omamist.

ERR: Laste Ööülikooli kaubamärgi sidumine Ööülikooliga on probleem

Laste Ööülikool on ideoloogiliselt ja kontseptuaalselt Ööülikooli jätkamine, ainult et publikuks on lapsed. Seega on igati loogiline, et ka antud kaubamärk kuulub mulle, et ma saaksin vastutada saadete sisu eest ja säiliks nende autonoomia. Minuga ühel meelel oli ka Patendiamet, kes registreeris Laste Ööülikooli kaubamärgi mulle. ERR proovis seda enda nimele registreerida, kuid sellest keelduti. Selline ERRi poolene samm – mulle teada andmata püüda registreerida Ööülikooli perre kuuluv kaubamärk – vähendas tublisti usaldust sellise juhatuse vastu. Ööülikool kõikide oma sarjadega on üks tervik.

ERR: Ööülikoolile pole tehtud ettekirjutusi sisu osas ja seetõttu pole vaja kaubamärki kaitsta

Jah, vastab tõele, olen olnud üpris sõltumatu. Suur tänu selle eest. Kuid viimastel aastatel on ERRis olnud tajuda selget kaldumist kommertsmeedia mänguväljale. Reitingud ja klikijanu, mis ei tohiks vähimalgi määral olla Rahvusringhäälingu eesmärk. Samuti olen alati rõhutanud – õigusega kaasneb ka vastutus, vastutus Ööülikooli hea käekäigu eest. Nii nagu ei olnud vanasti indiaanlastele (maa)omand mitte niivõrd privileeg, vaid just kohustus selle maa eest vastutada. Ööülikool on kasvanud palju suuremaks kui vaid üks raadiosaade. Raadio Ööülikooli sõsarsarjad on: Laste Ööülikool, Ööülikooli Rännakud, Laste Ööülikooli rännakud, Ööülikooli Raamatukogu. Ööülikool on üks tervik, üks pere. Nimeõigus kuulub mulle kui sarja autorile – see on vajalik, et hoida Ööülikooli sarjade standardit ja terviklikkust.

ERR: Kultuurkapitalist raha küsimine on probleem

Kuna alates 2022. aasta veebruarist ei olnud ma enam ERRi töötaja, oli mul oma ettevõtte alt võimalik küsida toetust Laste Ööülikooli sarja tegemiseks Eesti Kultuurkapitalist.Kõik Kultuurkapitali taotlused ja toetused on avalikud.

ERR: Ma ei tunnusta ERRi rolli Ööülikooli juures

Vastupidi. Ma olen olnud ERRile lojaalne aastakümneid, teinud üpris naljaka palga eest Ööülikooli sarja, mida on mängitud ERRi viiel (!) kanalil: Vikerraadios, Klassikaraadios, R2s, Ööülikooli rännakuid ETVs ja ETV2s. Ma ei ole üldse konfliktne inimene, aga elus on hetki, kui tuleb ajada selg sirgu. Proovisin leida kõiki võimalusi ERRis jätkamiseks. Siiski ei kuulu „kõikide võimaluste“ alla nõudmine loobuda õigustest iseenda loomingule (Ööülikooli ja/või Laste Ööülikooli kaubamärgi äraandmine) või keeld leida lisarahastust. ERRis töötavad paljud meeldivad inimesed ja eelistaksin endiselt, et Ööülikooli saated oleksid just seal eetris, sest Rahvusringhääling on nende jaoks õige koht.

Tulevikust

Vaatan tulevikku optimistlikult ja heatahtlikult. Nagu ütles kirjanik Tõnu Õnnepalu: „Õhus on Ööülikooli algusaegade õhinat“. Praegu ehitame üles Ööülikooli oma platvormi, mis saab toetust erinevatest allikatest. Ööülikool ei sõltu ERRi rahalisest toest ja me ei tee enam koostööd, aga saame siiski pakkuda võimalust, et ka uutel Ööülikooli saadetel võiks olla, ERRi poolse huvi korral, väljund Viker- ja Klassikaraadio kanalites. Ööülikooli poolt on uks avatud.